MARTA KOTARBA
PSYCHOTERAPIA

LoveWoman KONGRES akcji nieMOŻLIWE

„LoveWoman KONGRES akcji nieMOŻLIWE” był całodniowym wydarzeniem dla wszystkich kobiet, które poszukują inspiracji, motywacji lub planu działania, aby osiągać swoje istotne życiowe cele. Podczas Kongresu mówiłam zarówno o zdrowiu psychicznym kobiet chorujących przewlekle, jak również o własnym doświadczeniu choroby i jej miejscu w moim życiu.

Konferencja prasowa pt.: „Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatycznymi, stan obecny i perspektywy zmian”

W dniu 21 listopada br. w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa pt.: „Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatycznymi, stan obecny i perspektywy zmian”. Spotkanie zorganizowała agencja KnowPR w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „3majmy się razem”. W konferencji udział wzięli: dr n. med. Maria Rell-Bakalarska – lekarz reumatolog, dr Rafał Cekiera – Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr Marta Kotarba – psychoterapeuta, Monika Zientek – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki […]

Raport: co piąta osoba z zapalną chorobą reumatyczną myślała o samobójstwie

Wypowiedź dla Rynku Zdrowia na temat zdrowia psychicznego osób chorujących przewlekle.