MARTA KOTARBA
PSYCHOTERAPIA

Cztery Twarze Kobiecości – warsztaty dla Kobiet

Cztery odwieczne kobiety żyją w nas i manifestują przez nas swoje działania. Mogą nam one dać piękno, siłę, współczucie, wolność lub wywołać brak poczucia bezpieczeństwa, życie w iluzji, cierpieniu i smutku. Odwieczne Kobiety szepczą do nas, snując opowieść o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Opowiadają o autentycznej mocy, niewinności, czystej miłości, pokoju, radości…

W trakcie warsztatów skorzystamy z koncepcji form strukturalnych kobiecej psychiki autorstwa Toni Wolff, która był najpierw pacjentką, a później przyjaciółką, a nawet osobistą analityczką szwajcarskiego psychiatry Carla Gustawa Junga. Oryginalna koncepcja Toni Wolff ledwie wypełniła kilkanaście stron i została napisana w akademickim stylu profesjonalnych publikacji, bez ilustracji klinicznych, czy komentarza. Dlatego – aby lepiej zrozumieć koncepcję czterech kobiecych archetypów – dodatkowo skorzystamy z książki pt. Four Eternal Women: Toni Wolff Revisited – A Study in Opposites autorstwa Mary Molton oraz Lucy Sikes.

W trakcie warsztatów pracujemy na osobistym doświadczeniu w kameralnej grupie, próbując:
• odkryć dominującą u każdej uczestniczki formę strukturalną oraz sposoby nawiązywania relacji z mężczyznami oraz własnymi dziećmi,
• zbliżyć się do głębszego rozumienia swoich potrzeb, czy pragnień – zarówno osobistych, jak i zawodowych.

Oferując ramy dla zrozumienia czterech twarzy kobiecości jako pewnych „faz” w naszej osobistej podróży przez życie, warsztaty pomogą też zobaczyć, w jaki sposób jesteśmy uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, jak buntujemy się przeciwko temu i w końcu, jak możemy odzyskać utraconą tożsamość.
Warsztaty pomogają zatem odkryć:
• jakie osobiste historie składają się na Twoją kobiecość,
• jak połączyć się z tymi aspektami Twojej kobiecości, które odżywiają piękno, moc i radość,
• a co zrobić z tymi aspektami, które Cię ograniczają.

Więcej informacji na temat bieżącej oferty warsztatów dostępnych jest na FB stronie – Marta Kotarba – Psychoterapia