MARTA KOTARBA
PSYCHOTERAPIA

WYKSZTAŁCENIE

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 roku uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych, a następnie uzupełniłam wykształcenie o studia filozoficzne. Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii analitycznej, organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (członka Polskiej Rady Psychoterapii). Kurs prowadzony był we współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz posiadał rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Obecnie realizuję indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology, IAAP), gdzie przygotowuję się do certyfikacji w zakresie psychoanalizy jungowskiej.

Ukończyłam także kurs Psychoterapia Praktyczna, organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto szereg kursów z zakresu arteterapii, terapii tańcem i ruchem oraz terapii pedagogicznej.

DOŚWIADCZENIE

Psychoterapia

Staż psychoterapeutyczny zrealizowałam w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych. Obecnie pracuję w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych grupy medycznej Vertimed+ na warszawskich Kabatach, gdzie prowadzę grupową psychoterapię analityczną osób dorosłych.

W prywatnym gabinecie oferuję psychoterapię:

  1. osób dorosłych (niska samoocena, poczucie winy, lęk, poczucie alienacji, trudności w związkach, czy w wypełnianiu ról społecznych, agresja, kryzysy: egzystencjalne, sytuacyjne np. utrata pracy, choroba przewlekła),
  2. dzieci oraz młodzieży, które przeżywają lęki, obniżenie nastroju, są wycofane społecznie, mają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, nie kontrolują emocji w kontaktach społecznych, doznają wybuchów złości.

W związku z tym, że proces psychoterapii wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością wobec osób, z którymi pracuję – swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stale też rozwijam swoje umiejętnośći terapeutyczne, poszerzając wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

Wsparcie osób chorujących przewlekle

Od 2013 roku wspieram osoby chorujące przewlekle, głównie na zapalne choroby tkanki łącznej. Prowadzę projekty psycho-edukacyjne, poradnictwo, grupy wsparcia, a także warsztaty psychologiczne oraz treningi relaksacyjne.

Jestem pomysłodawczynią kampanii Reumatyzm Ma Młodą Twarz oraz autorką projektów, które nastawione są na wsparcie psychologiczne oraz aktywizację zawodową młodych chorych reumatycznie. W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” otrzymałam trzykrotnie grant na realizację projektów: Krok NaprzódKrok Naprzód Bis oraz Kierunek-Praca!  Projekty mojego autorstwa zostały nagrodzone w konkursie Zwyczajnie Aktywni, który powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne.

Dodatkowo pomagam dzieciom z MPD oraz osobom starszym, które przebywają w hospicjach.

Praca naukowa

Od 2005 roku jestem nauczycielem akademickim i prowadzę badania naukowe. W latach 2010-2018 związana byłam z Instytutem Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie prowadzę zajęcia z psychologii oraz pedagogiki dla Studentów Wszechnicy Polskiej, gdzie pełnię także funkcję kierownika Katedry Pedagogiki. Wspieram również działania Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej.

Jestem autorką czterech książek, ponad dwudziestu artykułów naukowych oraz wielu tekstów popularno-naukowych. Zrealizowałam kilka przedsięwzięć badawczych. Obecnie realizuję badania pt. It hurts more thant just the body… – the search for soul of young women with rheumatic diseases, w których interesuje mnie między innymi chiazmatyczna relacja ciała i psychiki w analizie jungowskiej. Wyniki prowadzonych badań regularnie upowszechniam, publikując artykuły naukowe oraz wygłaszając referaty na konferencjach.

Uczestniczę w europejskim projekcie pt. A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children, którego efektem jest blog edukacyjny CZYM SKORUPKA… RZETELNIE O MAŁYM DZIECKU, upowszechniający wyniki badań naukowych. 

Szkolenia

Mam wieloletnie doświadczenie pracy w oświacie, w instytucjach, które zajmują się wspieraniem nauczycieli oraz uczniów i rodziców (przedszkola, szkoły, poradnie, ośrodki doskonalenia nauczycieli). Od 2005 roku prowadzę na podstawie autorskiej koncepcji:

  • warsztaty dla dzieci (style uczenia się, relaksacja, baśnioterapia),
  • kursy szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, rozwijające umiejętności komunikacyjne, a także warsztaty upowszechniające ideę edukacji pozytywnej, opartą na koncepcji psychologii pozytywnej,
  • warsztaty metodyczne dla nauczycieli z zakresu zastosowania baśnioterapii w pracy pedagogicznej, rozwijania mowy u dzieci, w tym językowej kompetencji komunikacyjnej,
  • grupy wsparcia, warsztaty i szkolenia dla osób chorych reumatycznie,.
  • warsztaty dedykowane kobietom: „Cztery twarze kobiecości”, „Wewnętrzna dziewczyn(k)a”, „Xenos – Nieznajoma – praca z Cieniem”, „Matki malują…”.